Kofer na kotaeima

Posebno tijekom putovanja volite proizvode poput kofera na kotaèima ili turistièki ruksak od 55l. Ne morate ga imati, tako da vam je potrebno mnogo manje energije za pretjerivanje iz odreðenog polo¾aja