Radni uvjeti tranzistora

Svatko od nas æe manje-vi¹e graditi s kuhanjem. Nije bitno da li se na¹e vje¹tine u sada¹njem podruèju provode na bazi kipuæe vode u juhi u prahu, ili stjeèemo znanja i

Program za odabrane tvrtke bankovni kredit

Iskustvo pokazuje da bi se s dobrim programom za tvrtku trebalo postupati vrlo pa¾ljivo. Ovaj ili na¹i odabrani alati bit æe uspje¹ni i pozitivno æe utjecati na razvoj tvrtke, te ¾eli

Pseaee dlake

Moja neæakinja jako obo¾ava igranje s kosom, mo¾ete je milovati danima, èe¹ljati ih i kombinirati. Naravno, apsorbirano je da, da bi cijela izgledala lijepa, mo¾ete staviti jednu pletenicu desetak puta, ponekad

Duaean odjeaee i fiskalna blagajna

U sada¹nje vrijeme nitko ne razmi¹lja o trgovini bez blagajne. Poslovne blagajne su ureðaji koji bilje¾e sve fiskalne operacije u posljednjem iznosu poreza na dohodak. Prodajna registracija na iznos zapoèinje unosom