Razvojni program tvrtke chomikuj

Poduzeæe koje ¾eli ostati na konkurentnom tr¾i¹tu i jo¹ uvijek stjeèe nove klijente mora se pretvoriti u tzv inkluzivna organizacija koja analizira okoli¹, stjeèe znanja, razmi¹lja sveobuhvatno i neprestano brine o

Veletrgovac mesom

Na trgu Poljske postoji bezbroj trgovaca na veliko, koji u¾ivaju u proizvodnji i prodaji tradicionalnih mesnih proizvoda. Trgovci na veliko mesom imaju rashladna vozila, koja daju svje¾i materijal nekom nepoznatom mjestu