Dijagnostieki uredaj texa

©to je kolposkop?

Kolposkop je izuzetno jeftin dijagnostièki ureðaj koji se koristi tijekom ginekolo¹kih pregleda. To je specijalizirani alat koji, zahvaljujuæi kombinaciji savr¹ene klase optièkog sustava s odvojenim koaksijalnim osvjetljenjem, pru¾a moguænost temeljitog ispitivanja intimnih dijelova tijela ¾ena izlo¾enih opasnim bolestima. S kolposkopom mo¾ete dobiti do 400x uveæanje slike.

Kolposkop i njegova uporaba

Perle Bleue Visage Care MoisturisePerle Bleue Visage Care Moisturise. Učinkovita krema protiv bora

Kolposkop se pretvara u kolposkopiju, tj. Ispitivanje povr¹ine vrata maternice zajedno s kanalom, te vagine i stidnice, konaèno otkrivaju promjene koje bi mogle znaèiti pretklinièke oblike raka vrata maternice. Utvrðeno je da je toènost dijagnoze kolposkopa od 79 do gotovo 97% u odnosu na njen oblik.

Kako se pokazuje kolposkopski pregled?

Kolposkopija je bezbolan pregled kada se pacijent nalazi u ginekolo¹koj stolici. Na poèetku pregleda lijeènik propisuje pacijentu poseban laringoskop koji olak¹ava vizualizaciju vaginalnog dijela vrata maternice. Nakon prièvr¹æivanja, u vaginu se otvara spekulum s transparentnim zidovima, iza kojeg se promatraju vaginalne stijenke i velièina vrata maternice uz odgovarajuæe poveæanje, uz intenzivno osvjetljenje. Kolposkop uz pomoæ fotoaparata omoguæuje snimanje do¾ivljaja i gledanje na posebnom ekranu te spremanje i davanje pacijentu, kao i na kraju pripreme medicinske dokumentacije i postavljanje dijagnoze.