Eu direktiva snagu usisavaca

Direktiva EU Atex postavlja osnovne zahtjeve koje moraju zadovoljiti svi proizvodi koji se stavljaju u uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama. Funkcionalni standardi direktive postavljaju posebne zahtjeve. Kao dio internih propisa, organiziranih u nekim državama članicama, regulirani su zahtjevi koji nisu određeni ni direktivom ni internim standardima. Unutarnji propisi ne mogu se razlikovati od odredbi direktive, niti mogu pojačati pooštravanje zahtjeva koje nameće direktiva.

Direktiva Atex je fiksirana u stanu kako bi se smanjio rizik, što ovisi o korištenju bilo kojeg rezultata u rasponima u kojima potencijalno eksplozivna atmosfera može živjeti.Proizvođač snosi veliku odgovornost za određivanje je li određeni proizvod podložan procjeni suradnje s atex razlozima i za prilagodbu materijala tim istinama.Atex odobrenje je potrebno za proizvode koji se uspostavljaju u području opasnosti od eksplozije. Područje opasnosti od pokretanja tada ima polje na kojem se stvaraju, koriste ili skladište tvari koje u vezi s zrakom mogu stvarati eksplozivne smjese. Konkretno, većina tih tvari su: tekućine, plinovi, prašina i zapaljiva vlakna. Oni mogu biti, na primjer, benzini, alkoholi, vodik, acetilen, ugljena prašina, drvna prašina, cinkov prah.Eksplozija nastaje u uspjehu, kada velika doza energije koja dolazi iz učinkovitog izvora paljenja dođe u eksplozivnu atmosferu. Nakon pokretanja požara dolazi do eksplozije, koja je velika prijetnja stambenom i ljudskom zdravlju.