Odgoj dvogodi njeg djeteta

Djeca su energetski vulkani. Trèe, skaèu, prevræu se i skupljaju, ponovno padnu i doista beskrajno. Èesto je te¹ko dovesti ih u red. I to nije sve. Djeca su i roditeljske posjetnice. Kako stvoriti, da na¹a djeca provode vrijeme aktivno, a istovremeno ne izgledaju kao ¾rtve prirodne katastrofe?

Prevuèena haljina, prljava ovratnik, razderano koljeno - to su problemi koji pogaðaju sve roditelje. Kupujemo novu odjeæu, udubljenja, vla¾ne maramice i ruène torbe, u kojima najvi¹e prostora zauzimaju ukosnice za bebe, tkiva, èetke, kao i drugi alati po prvi put. Staviti promjenu, skrivenu u drugoj vreæi, nisu obja¹njenja veæ oèajna. Izgled nije samo onda kratke hlaèe, haljine ili tajice. Kosa vrlo èesto stavlja prvu violinu.

Kako brzo uni¹titi zamr¹eno tkane frizure - sve mama zna. Kako je te¹ko dovesti kosu svoje djevojke na razinu koja predstavlja estetiku iz kuænog rje¹enja - zna svaki otac. Neæe raditi bez profesionalne opreme. Obièni gumice se èesto skupljaju iz kose. Pletenice, pa¾ljivo pletene u kutu pje¹èanika, otkrivaju se za pet minuta. Svaka frizura treba pomoæi, a osim elastiènih traka, èe¹ljeva, bendova i malo sreæe, uvijek je vrijedno upotrijebiti man¹etu. Va¾no je da su kvaèice velike i takoðer od èvrstih proizvoda. Tvrda, tvrda plastika ne samo da æe se brzo pojaviti u pje¹èaniku, nego æe i bebe ne dopustiti da ijedan od roditelja dulje od dvadeset godina. Udobna, delikatna ukosnica, prilagoðena djetetovoj glavi, mo¾e barem pridonijeti odr¾avanju ove prezentnosti.

Ako je frizura uvjerena, torba se pakira, dijete se smije, a roditelj je naoru¾an dovoljnom kolièinom strpljenja i misli - mo¾ete krenuti. Ovisno o tome gdje putovanje ide, fino podesite frizuru. Ako danas ¹aljemo dijete na cjelodnevni boravak u vrtiæ, vrijedi voditi brigu o:- stabilnost,- praktiènost,- izgled.Zato vodite raèuna:- trzanje,- trèanje,- pada,- gubljenje elemenata.

A nakon povratka mo¾ete oèe¹ljati kosu od druge.