Trgovanje automobilima u blagajni

Novitus registar je potreban osobama koje obavljaju na¹e poslovne aktivnosti, a njihovi prihodi prema¹uju vrijednosti koje je naznaèilo Ministarstvo financija.

U ritmu dana potrebno je izdati potvrdu za neki proizvod koji je korisnik kupio, ¹to je osnova za prigovor za vrstu, a za osobu koja obavlja gospodarsku djelatnost je preduvjet za obraèun u Poreznom uredu.

Da bi ga pripremili, korisno je ispisivati dnevna mjeseèna fiskalna izvje¹æa i mjeseèna fiskalna izvje¹æa. Fiskalno izvje¹æe (ili dnevna ili mjeseèna je tekst koji se stavlja u blagajnu, a koji ukljuèuje tzv. Promet i porezne stope u trenutku (dan ili cijeli mjesec, s odreðenim poreznim stopama i prodajom od poreza. Svrha je takvog opisa prikazati dnevne ili mjeseène bruto dohotke, navodeæi razlièite stope PDV-a.

Kada ispisati izvje¹æa blagajne?

Kao ¹to je veæ spomenuto, postoje dvije vrste fiskalnih izvje¹æa: dnevno i mjeseèno. Kako navode imena, izvje¹æa iz blagajne se daju dnevno i jednom mjeseèno za rezultat.

Dnevno fiskalno izvje¹æe dostupno je na kraju prodaje na odreðeni dan, prema njegovom uèinku, pa do 24:00. I dalje ga mo¾ete ispisati kasnije, ali prije prve transakcije sljedeæeg dana. Meðutim, mora se uzeti u obzir da æe ispis nakon 24:00 biti drugaèiji. Fiskalno dnevno izvje¹æe pokazat æe nam ukupan iznos za koji su prodani uèinci tog dana.

Porezna uprava zahtijeva i mjeseène fiskalne izvje¹taje. Mjeseèni fiskalni izvje¹taji moraju raditi od kraja svibnja do ponoæi, prije prve transakcije na novom danu koji stvara zadnji mjesec. Mjeseèno izvje¹æe je dokument tiskan na iznos koji generira sva prethodno tiskana dnevna izvje¹æa. Takvo izvje¹æe pokazuje nam izvje¹æe o dobiti u toènom mjesecu. Mjeseèno izvje¹æe izraðuje se samo jednom mjeseèno.

Ako se dnevno ili mjeseèno izvje¹æe obavlja nakon ponoæi, meðutim, prije prve prodaje, u izvje¹æu æe biti prikazan drugi datum, nema razloga za uznemiravanje, jer nema potrebe dostavljati rje¹enja u posljednjoj potrebi.