Veletrgovac mesom

Na trgu Poljske postoji bezbroj trgovaca na veliko, koji u¾ivaju u proizvodnji i prodaji tradicionalnih mesnih proizvoda. Trgovci na veliko mesom imaju rashladna vozila, koja daju svje¾i materijal nekom nepoznatom mjestu u zemlji, tj. Meso, drugim rijeèima, skeletni mi¹iæ koji je dobar za ¾ivotinje, zajedno s njihovim tkivima i nekim unutarnjim organima. Obièno je meso karakterizirano mrtvim tijelima predstavnika raznih vrsta sisavaca i ptica zaklanih u obrascima potro¹nje, kao rezultat uzgoja ili lova u prirodnoj pozadini.

Meso se rijetko jede sirovo, tj. Odmah nakon ubijanja ¾ivotinje, ali se obièno proizvodi toplinski: kuhano, pr¾eno, peèeno ili pirjana. Trgovci na veliko mesom nude cijeli niz proizvoda od svinjskog mesa, govedine i peradi. Nutricionisti su razlikovali svijetlo i crveno meso, ali ova podjela nije dobro prilagoðena boji, ona ukljuèuje samo koncentraciju mioglobina u mi¹iænim vlaknima. Bijelo meso je piletina, puretina, zec, teletina i noj, iz serije crveno meso je govedina, svinjetina, konjsko meso, ovèetina, divljaè, kozje, patka i guska.

https://neoproduct.eu/hr/formexplode-inovativan-nacin-za-izgradnju-misicne-mase/

Proizvodi ¾ivotinjskog podrijetla iz bijelog mesa koje su predlo¾ili veletrgovci mesom sadr¾e manje masti, ¹to znaèi manje kolesterola, èiji vi¹ak u ljudskom tijelu uzrokuje aterosklerozu, ishemiènu bolest srca ili èak srèani udar. Meso je, naravno, najbolji izvor zdravih proteina i ima sve esencijalne aminokiseline neophodne za tijelo. Zoonozni proizvodi dobiveni od trgovaca na veliko mesom takoðer su nezamjenjiv izvor ¾eljeza u stalnoj prehrani, koja je krajnje probavljiva od bilo kojeg ¾eljeza biljnog podrijetla.